Tuesday, 29 November 2016

FAKTA NIKAH MUTAH YANG PERLU DIFAHAMI


Nikah mutah amalan penganut Syiah membolehkan suami meminjamkan isteri kepada lelaki lain. Contohnya, jika suami tidak yakin dengan keselamatan isterinya ketika ketiadaannya di rumah, boleh menyerahkan isterinya dimutah (dinikahi) lelaki lain sepanjang ketiadannya itu.

Keadan sama juga membolehkan anak perempuan dimutaahkan oleh sesiapa yang disukai oleh sibapa atau sianak.

Sebenarnya amalan mutah ditolak kebanyakan penganut Syiah sendiri. Sifat manusia tidak mahu berkongsi isteri dan sedar keburukan mutah. 

Hanya ulama Syiah menggalakkan amalan itu yang menyatakan sesiapa melakukan nikah mutah mendapat pahala besar. Ulama Syiah menyuruh orang bawahan mengikut fatwa itu, sebaliknya kalau ada sesiapa yang statusnya rendah nak tawarkan diri untuk mutah dengan anak gadisnya atau isterinya, maka dia sudah tentu tak akan benarkan.

Jika ulama besar itu hendak bermutah dengan isteri orang atau anak "dara" orang boleh, tetapi kalau ada sesiapa tawarkan diri nak bermutah dengan anak ulama tadi, nescaya tidak dibenarkan.

Dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah, nikah mutah adalah haram, biarpun pada awalnya amalan itu dibenarkan dalam Islam. 

Nikah mutah mula diharamkan ketika Perang Khaibar. Namun bagi ulama Syiah, pengharaman itu hanya ketika Perang Khaibar dan bukan sepanjang masa seterusnya.

Imam al-Khui yang mengulas mengenai perkataan Abu Abdullah (nama ini sering disebut dalam hadis Syiah) berkata, bahawa perkataan Amirul Mukminin tentang pengharaman nikah mutah pada hari Khaibar adalah berlaku pada hari itu sahaja, dan tidak berlaku untuk hari sesudahnya.

Kemudian dia kata, perkataan Abi Abdullah tentang isu nikah mutah itu adalah suatu taqiyyah. Hal ini kata Imam al-Khui menjadi sepakat para ulama mereka (Syiah).

Hakikatnya, pendapat para ulama mereka telah disanggah oleh ulama mereka sendiri setelah membuat kajian mendalam dan perbandingan riwayat.

Pengharaman nikah mutah pada hari Khaibar adalah serentak dengan pengharaman daging keldai yang diberlakukan sejak Khaibar hingga sekarang dan tetap berlaku sampai kiamat.
 
Kaum mereka mengatakan diharamkan mutah pada hari Khaibar sahaja. Selepas dari itu, ia jadi halal semula. Itulah yang jadi pegangan sampai sekarang walaupun ada dalil lain lagi yang mereka kemukakan.

No comments:

Post a Comment